Právo na zmeny

Dovoľujeme si Vás upozorniť na fakt, že ponuky a podmienky uvedené na webovej stránke našej agentúry sú orientačné a podliehajú zmenám. Naša agentúra si vyhradzuje právo na ich zmeny pred záväzným potvrdením objednávky, ak je táto zmena uskutočnená zo strany našich partnerov. Objednávka sa stáva záväznou až po obdržaní príslušnej zálohy na vybraný typ poľovačky.